Oldřich

má svátek 20. února

Ol, Olda, Olešek, Oloušek, Olouš, Oldříšek, Olek, Oleček, Olík, Oldra, Olin

Svátky jsou dny, kdy si vzpomeneme na ty, které máme rádi. Přání k svátku je celá řada a odráží náš vztah k oslavenci, proto by měl být výběr přání pečlivý. U kolegů se spokojíme s prostým "Vše nejlepší!", ale u blízkých osob bychom měli zapojit fantazii a přáním vyjádřit, jak nám na dané osobě záleží a jsme rádi, že ji máme.

Jeho osobním číslem je 4 - Síla, vhodné barvy jsou zelená a černá, je vhodné pro znamení Býka, Kozoroha a Raka. Tento muž bývá sice silnou osobností, ale často plýtvá svými silami na nesprávné cíle. Neměl by se nechat ovlivnit jinými lidmi, tehdy vždy ztratí svůj jinak jasný cíl a bude jen sloužit jiným, bez výsledného efektu pro sebe. Oldřich by si měl dávat pozor na své okolí, hlavně na starší muže, nebo ženy. Než se rozhodne založit si rodinu, měl by dobře zvážit, s kým se dá dohromady, protože není pro něj zvykem vycouvat z manželského a rodičovského poslání. Bývá obětavý, soucitný a milý, jeho povaha je dobrou oporou a pomáhá skutečně rád.

Chci popřát Oldřichovi